Uzman ve Başöğretmenlik Sınav Süreci İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Uzman ve Başöğretmenlik Sınav Süreci İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
13 Mayıs 2022 20:36 | Son Güncellenme: 24 Mayıs 2022 20:17
41.352
A+
A-

Uzman ve Başöğretmenlik Sınav Süreci İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Yönerge ve eklerini indirmek (Tek Pdf) için TIKLAYINIZ.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları Ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge için TIKLAYINIZ.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav Takvimi için TIKLAYINIZ.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav Yönerge Ek-1 için TIKLAYINIZ.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav Yönerge Ek-2 için TIKLAYINIZ.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav Yönerge Ek-3 için TIKLAYINIZ.

2022 Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Duyurusu için TIKLAYINIZ.

Soru 1: Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı ne zaman yapılacak?

Cevap : 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

Soru 2: Yazılı Sınav ve Eğitim Programı Duyurusu ne zaman yapılacak?

Cevap : 18 Mayıs 2022 tarihinde yapılacaktır.

Soru 3: Eğitim Programına Başvurular ne zaman alınacaktır?

Cevap : 01-10 Haziran 2022 alınacaktır.

Soru 4: Eğitim Programına kimler başvuru yapabilecektir?

Cevap : Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla (3 Ekim 2022) adaylık dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilir.

Not: 9 yıl 11 ay 29 gün olanlar başvuru yapamayacaktır..

Soru 5: Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı nasıldır?

Cevap :

Soru 6: Mesleki gelişim çalışmalarında kriter nedir?

Cevap : Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların Ek-2 Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda, başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların ise Ek-3 Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda yer alan çalışma alanlarından en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekir. Birden fazla çalışma alanında değerlendirilebilecek mesleki gelişim çalışmaları, yalnızca bir çalışma alanında değerlendirilir.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav Yönerge Ek-2 için TIKLAYINIZ.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav Yönerge Ek-3 için TIKLAYINIZ.

Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunacak öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım ve Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları olmak üzere üç alan olarak “alan değerlendirmesi” yöntemiyle değerlendirilmektedir. Buna göre alanların her birinden bir görevin yapılması o alandaki görevin tamamlanması anlamına gelmektedir. Mesleki gelişim çalışmaları, tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde belirlenmiştir.
Buna göre uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunacak öğretmenlerin, “Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosu’nda yer alan üç alandan en az ikisinden birer çalışma yapmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca; birden fazla çalışma alanında değerlendirilebilecek mesleki gelişim çalışmaları, yalnızca bir çalışma alanında değerlendirilir.

Soru 7: Mesleki gelişim çalışmaları yüz yüze mi uzaktan mı olacak?

Cevap : Eğitimler ÖBA üzerinden online olacak.

Soru 8: 10 yıllık süreye askerlik, Asker öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik dahil midir?

Cevap : 10 yıllık sürenin hesaplanmasında;

Öğretmenlik veya uzman öğretmenlikte geçmiş sayılan süreler

MADDE 14- (1) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınır. Bu sürelere;

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,

b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler,

c) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,

ç) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı,

d) Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde tamamı,

e) Özel okullarda öğretmen veya yönetici, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri,

f) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,

g) Öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında almış oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananların görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreleri,

ğ) Vekâlet ve geçici görev süreleri,

Soru 9: Ek 2 ve Ek 3 için belge ibraz edilecek midir?

Cevap : Evet. 3 kategoriden 2 tane yeterli olup bunların ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu evraklar çalışılan okullardan temin edilebilir. Bu evrakların çoğunun olur ve diğer evrakları DYS de vardır. Buradan okul yöneticileri çıkarabilir.

Soru 10: Ek 2 ve Ek 3 için belge ibraz edemeyenler yazılı sınava girebilir mi?

Cevap : Belge ibraz edemeyenler sınava giremeyecektir.

Soru 11: Uzman Öğretmenlik sınavından muaf olabilmek için tezli yada tezsiz yüksek lisans yapmak yeterli midir?

Cevap : Tezli yada tezsiz fark etmeden yüksek lisans yapmak yeterlidir.

Soru 12: Yüksek lisansı olanlar yazılı sınavdan muaf mıdır?

Cevap : Evet yazılı sınavdan muaftır ama eğitim programındaki eğitimleri almak zorundadırlar.

Soru 12: Bu sınavlar her yıl yapılacak mı ve baraj var mı?

Cevap : Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılır. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Soru 13: Yöneticiler bu sınavlara girebilecek midir?

Cevap : Eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlardan yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemek üzere başvuruda bulunabilir.

Soru 14: Özel Okuldaki süreler 10 yıla dahil midir?

Cevap : Evet dahildir.

Soru 15: Sınavda hangi konulardan soru çıkacaktır?

Cevap :

Soru 16: Sınava girme şartlarını taşıyıp sınava girmek istemeyenler eğitime katılmak zorunda mıdır?

Cevap : Hayır. Zorunda değildir.

Soru 17: Hali hazırda uzman öğretmen ve başöğretmen olanlar bu eğitimleri alıp belge ibraz edecek mi?

Cevap : Hayır

Soru 18: Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı Ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlayanlara sertifika verilecek mi?

Cevap : Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı Ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlayanlara Mebbis Hizmetiçi Eğitim modülünden sertifika verilecek olur bu sertifika Uzman ve Başöğretmenlik için 3 yıl geçerli olacaktır.

Soru 19: Uzman Öğretmenlik/Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarının MEBBİS’e Yüklenmesi ne zaman yapılacaktır?

Cevap : 07 Temmuz 2022-03 Ekim 2022

Soru 20: Uzman Öğretmenlik için Eba, Öba ve yüz yüze alınan hizmetiçi eğitimler sayılır mı?

Cevap : Evet Sayılır.

3.4. Sanat, spor veya mesleki alanda yeni bir beceri ya da yeterlik kazandığını gösterir belge, sertifika ya da lisans sahibi olmak.

Soru 21: Başvurular nasıl yapılacaktır?

Cevap : Başvurular 2 kademeli olacaktır. Birincisi Eğitime başvuru ve ikincisi ise sınava başvurudur. Eğitime başvuru için 10 yıl öğretmenlik sınav başvurusu için de Eğitim programını almak, Mesleki gelişim belgelerini tamamlamak, Kademe ilerlemesi cezasını almamış olmaktır.

Soru 22: Ücretli öğretmenlik 10 yıllık süreye sayılır mı?

Cevap : Sayılmaz.

Soru 23: Formasyon Yüksek Lisans yerine geçer mi?

Cevap : Formasyon Yüksek Lisans yerine geçmez. Diplomada Yüksek Lisans ibaresinin geçmesi gerekmektedir.

Soru 24: Ücretsiz izinde olanlar başvuru yapabilecek midir?

Cevap : Evet. Başvuru yapabilecekler.

Soru 25: Özel öğretim kurumlarında görev yapmış olanlardan hangileri sayılacaktır?

Cevap : Özel okullarda öğretmen veya yönetici, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri 10 yıllık süreye dahil edilecek

Soru 26: Evrak Yüklemesini kim yapacaktır?

Cevap : Hazırlanan evrakların Mebbise yüklemesini öğretmen yapacaktır.

Soru 27: Özel öğretim kurumlarında çalışıp şu an sözleşmeli öğretmen olarak çalışan öğretmenler uzman yada başöğretmenlik sınavına girebilir mi?

Cevap: Bu konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Olumlu sonuçlanacağı kanaatindeyiz.

Soru 28: Uzman veya Başöğretmen Olarak Emekli Olmanın Emekli Maaş ve İkramiyesine Etkisi Var Mı?

Cevap: Herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Soru 29 : Hizmetiçi Eğitim sertifikaları, Hizmet Süreleri, DYK, İyep vb. Belgeleri Mebbisten otomatik çekilebilir mi?

Cevap: Bununla ilgili Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü çalışma yapmaktadır. Sistemsel olarak sorun olmayanlar çekilebilecektir.

Soru 30: Uzman Öğretmenlik için Ek 2 dışında Ek 3’teki Mesleki Gelişim Çalışmaları geçerli olacak mıdır?

Cevap: Evet. Başöğretmen unvanı için öngörülen mesleki gelişim çalışmaları uzman öğretmen unvanı için de geçerli sayılacaktır. Tersi olmayacaktır.

YORUMLAR

 1. Tuğçe dedi ki:

  Dershanede ögretmenlik yapmak 10 yıla dahil sayilır mı?Adaylik kaldırmada ve hizmet birlestirmede 2/3 si sayılmistı

  1. Admin dedi ki:

   Öğretmen ve yönetici olarak yapılan görevler dahildir diye düşünüyoruz.

 2. Pınar dedi ki:

  Devlet üniversitesinde öğretim görevlisi olarak 10 yıl çalıştıktan sonra MEB e geçtim. Üniversitede çalıştığım süre sayilacak mi. Üniversite Maaş bodrosunda E.Ö.H. olarak görünüyordu. Şimdi MEB maaş bodrosunda da E.Ö.H. görünüyor.

  1. Admin dedi ki:

   Öğretmen ve yönetici olarak yapılan görevler dahildir diye düşünüyoruz.

 3. Pınar dedi ki:

  Bir maddede özel okul ve diğer eğitim kurumlarındaki çalışılan zaman sayılır diye bir ibare var. Bu diğer eğitim kurumları kapsamına üniversiteler dahil midir

  1. Admin dedi ki:

   Öğretmen ve yönetici olarak yapılan görevler dahildir diye düşünüyoruz.

  2. Tuba dedi ki:

   Uzaktan eğitim yoluyla alınan yüksek lisans sertifikaları da sınav muafiyetinde kabul edilir mi acaba

   1. Admin dedi ki:

    evet

 4. S dedi ki:

  2008 Sözleşmeli olarak atanmıştım 2011 de kadroya geçtik.Bu süreler sayılacak mı?

  1. Admin dedi ki:

   Evet

 5. Sezer dedi ki:

  2019 yılında okul olarak yapılmış tiyatro gezisi için hazırlanan gezi planında bütün öğretmenlerin ismi geçiyor. Bu gezi planını katılan bütün öğretmenler kullanabilecek mi, (daha doğrusu imzalı mühürlü sadece gezi planı yeterli mi ) yoksa sınıf bazında mı yapılması gerekiyordu?

  1. Admin dedi ki:

   Evet yeterli

 6. Berk dedi ki:

  Öğrenci kulübü gezi planı ve daimi olmayan kurul komisyonlar dyk da yok nasıl belgelendirilecek

  1. Admin dedi ki:

   Hocam Ek2 detaylarına bakarsanız orda yazıyor

 7. Ekrem Yekrek dedi ki:

  Soru 23’e istinaden
  2004-2015 Fen-edebiyat mezunlarına da 2004-2015 yılları arasında 3,5 yıl lisans +1,5 yıl lisansüstü eğitim görmüş eğitim fakültesi mezunlarına verilen ortaöğretim alanları tezsiz yüksek lisans diploması verilmiştir.Elindeki belgede/diplomada yüksek lisans ifadesi olan ve 10 yılını doldurmuş her öğretmen sınavdan muaftır.Burada dikkat edilmesi gereken ise formasyon belgesi ifadesi taşıyan hiçbir diploma/belge yüksek lisans şartını taşımaz.

  1. Admin dedi ki:

   Doğru

 8. Teach Turk dedi ki:

  SORU:
  Yüksek lisansını tamamlayıp da uzmanlık verilmeyen öğretmelerin bir çoğu mahkeme kararı ile uzman öğretmen sertifikalarını aldılar. Ancak MEB daha sonra bu belgeleri MEBBİS’e işlemesine rağmen uzman öğretmen olarak saymadı.
  Şimdi bu durumda olup da 10 sene önce yüksek lisans gerekçesiyle uzmanlık belgesini mahkeme kararıyla alan ama MEB’in uzman saymadığı öğretmenler bu 10 yıllık süreçten dolayı uzmanlık belgesini almış sayılıp direk baş öğretmenliğe mi müracaat edecek yoksa uzman öğretmenliğe mi müracaat etmek zorunda bırakılacaklar?

 9. Ayşegül dedi ki:

  Yüksek lisans yapan öğretmenler uzman öğretmenlik sınavından muaf mı tezli tezsiz fark ediyor mu acaba

  1. Admin dedi ki:

   Farketmez Hocam.

 10. İnci dedi ki:

  Yüksek lisansı devam ediyor Ocak ayında tamamlanacak .ocaktan itibaren direk uzman olurmuyum bir sonraki dönemi mi beklerim . Sınava girmelimiyim

  1. Admin dedi ki:

   Hemen olmaz Hocam. Yeni takvime göre olur.

 11. Oya Ünsal dedi ki:

  Merhaba obadan verilenUzman ogretmenlik egitim calısmalarinin kayıt yapılıp daha sonra dinleyebilmek mümkün müdür acaba

  1. Admin dedi ki:

   Hocam telifli olduğu için kayıt yapılması çok uygun değildir