Strateji Geliştirme Başkanlığı ”Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği” Konulu Yazı Gönderdi.

Strateji Geliştirme Başkanlığı ”Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği” Konulu Yazı Gönderdi.
15 Eylül 2020 16:55
2.027
A+
A-

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği

Yazının pdf halini indirmek için TIKLAYINIZ.

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32 nci maddesinde,
“Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen
öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında
çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dâhil) her öğretim
yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Millî Eğitim
Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim
yılına hazırlık ödeneği ödenir.” ve 7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli K
cetvelinin IV. Diğer Ödemeler kısmında ” … Öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci
dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından
sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si
oranında yapılır … ” hükümlerine yer verilmiştir.
Diğer taraftan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğünün (mülga) 16.09.2009 tarihli ve 5093 sayılı görüş yazısının (e) bendinde
”Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda bulunup
Bakanlığımızın eğitim ve öğretimle ilgili bir birimi olan Milli Eğitim Müdürlüklerinde eğitim
ve öğretimle ilgili çalışma yapmak üzere geçici görevle görevlendirilen öğretmenlere
ödenmesi” ,
(f) bendinde ” Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda
bulunup Bakanlığımızın eğitim ve öğretimle ilgili bir birimi olan Milli Eğitim
Müdürlüklerinde yönetici (il, ilçe milli eğitim müdürü ve müdür yardımcısı veya şube
müdürü) olarak vekaleten veya tedviren görevlendirilenlere bu ödeneğin ödenmesi” ifadeleri
yer almaktadır.
Bu kapsamda, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda
bulunup Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında eğitim ve öğretimle ilgili çalışma
yapmak üzere geçici görevlendirilen öğretmenlere ve yönetici (il, ilçe milli eğitim müdürü ve
müdür yardımcısı veya şube müdürü (eğitim öğretim hizmetleri sınıfında olmak şartıyla))
öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Mehmet Fatih LEBLEBİCİ
Başkan