Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
14 Haziran 2024 15:22
237
A+
A-

14/06/2024 tarihli ve 32576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışlarına sınırlama getirilmiştir. Özel eğitim okullarının özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ilçelerdeki sayıları belirlenirken her yıl ocak ayının ilk iş günü, MEBBİS-RAM modülünde ilçelerdeki destek eğitimi almasına karar verilen özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı esas alınacaktır. 2024 yılı için açılacak kurum sayısı on iş günü içinde Bakanlığımızca belirlenecek ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayımlanacaktır.

2023 yılı içinde ve 13/9/2023 tarihinden önce özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açmak veya kurum nakli için sağlık raporu ve itfaiye raporundan belgelerden herhangi birini almak üzere başvuranlar ya da inşaat ruhsatı (yapı ruhsatı) alanlar veya millî eğitim müdürlüklerinde kurum açma ve kurum dönüşümü başvurusu bulunanlar, ilgili mevzuatında belirlenen şartları yerine getirmeleri kaydıyla, kurum açılış işlemlerini herhangi bir sınırlama olmadan tamamlayabileceklerdir.

Ücretsiz öğrencilerin Özel Eğitim Modülündeki kayıtları ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda bir aylık sürede herhangi bir nedenle destek eğitimi almayanların yerine, kurum tarafından şartları taşıyan başka bir birey geçici olarak belirlenecektir. Ücretsiz okutulanlar listesinde yer alan bireyin kurumdan kaydı silindikten sonra yeniden aynı kuruma kayıt edilmesi halinde ise özel eğitim ihtiyacı olan birey yeniden ücretsiz okutulanlar listesine dahil edilecektir.

Mevzubahis Yönetmeliğin 25’inci maddesinde yapılan düzenleme ile özel eğitim ihtiyacı olan bireyler ile eğitim personelinin ders devam takiplerinin gerçekleştirilmesi için kurulması zorunlu olan kameralı görüntüleme sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak üzere kurumların alması gereken önlemler açıklanmıştır. Bu doğrultuda kurumlar; kayıt cihazının doğru ayarlandığı, düzgün çalıştığı ve eksiksiz kaydettiğine dair günlük imzalı bir kontrol listesi tutma, kayıt cihazının bozulması veya çalınması nedeniyle görüntülerin kaybolmasını önlemek amacıyla harici veya internet tabanlı bulut depolama sistemi kullanma, elektrik kesintilerine karşı elektrik hattını kesintisiz güç kaynağı ile besleme, kamera ve kayıt cihazını UPS ile koruma veya jeneratör bulundurma gibi alternatif tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır. Bu önlemleri almayan kurumların kameralı görüntüleme sistemleri ile ilgili yaşayacakları aksaklıklar mücbir sebep olarak değerlendirilmeyecektir.

Evde destek eğitimine yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu doğrultuda bedensel yetersizliği olduğu ve en az on iki hafta süreyle destek eğitimi almak üzere 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki kurumlardan yararlanamayacağı ya da yararlanmasının sağlığı açısından risk oluşturacağı Durum Bildirir Sağlık Kurulu raporunda belirtilen bireylere bireyin veya velinin/vasinin yazılı talebi ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporu ile evde destek eğitim hizmeti verilebilecektir. Bu düzenleme ile eğitimin içeriği, eğitim süresince kullanılacak materyaller de açıklanmış olup ayrıca evde destek eğitiminde görevli eğitim personelinin ders saatleri düzenlenmiştir. Buna göre eğitim personelinin o gün içindeki diğer ders saatleri özel eğitim ihtiyacı olan bireyin ikamet adresi ve kurum arasındaki ulaşım süresi dikkate alınarak programlanacak olup bu program Özel Eğitim Modülüne işlenerek ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından onaylanacaktır. Evde destek eğitimi vermek üzere görevlendirilen eğitim personeline o gün içinde, evde destek eğitimi planlanan saatten bir önceki ve bir sonraki saat için destek eğitim görevi verilmeyecektir.

Kurumlara uygulanacak idari yaptırımlarda düzenlemeye gidilmiştir. Bu kapsamda ödeme şartlarını taşımadığı tespit edilen kurumlara ödeme yapılmamış olması halinde, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümler doğrultusunda brüt asgari ücretin beş katı idari para cezası uygulanacaktır.

Güncellenen destek eğitim programları dikkate alınarak yapılan düzenleme ile özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için düzenlenecek dosyanın içeriği değiştirilmiştir. Bu kapsamda destek eğitim programlarında yer alan aile görüşme formu, ölçüt bağımlı test, kontrol listesi, dereceli puanlama anahtarı, performans kayıt formu, BEP gelişimi izleme özet formu, portfolyo kontrol listesi, portfolyo dereceli puanlama anahtarı, bireyselleştirilmiş eğitim programı düzenlenerek bireyin dosyasına eklenecektir.

İlgili Resmi Gazete’ye ulaşmak için tıklayın.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.