Adaylık Kaldırma Sınavı Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Adaylık Kaldırma Sınavı Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
06.03.2021
1.169
A+
A-

Adaylık Kaldırma Sınavı Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Kılavuzu (25 Nisan 2021) indirmek için TIKLAYINIZ.

AKS Telegram grubumuzda her akşam test ve deneme sınavı yapılmaktadır.

https://t.me/joinchat/iiGG5fWA35VkMTY0

MEB Adaylık Öğretmenlik Sınavı (AKS) Online Testler (Yenileri eklenecektir) http://testcoz.webdeogren.com/category/meb-sinavlari/meb-adaylik-ogretmenlik-sinavi-aks

Adaylık Kaldırma Yazılı ve Sözlü Sınav Dokümanları
http://www.webdeogren.com/forum/tpmod/dl=cat114

Soru 1: AKS ne zaman ve nasıl yapılacaktır?

Cevap: Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 25 Nisan 2021 Pazar günü saat 14.00’te başlayıp, tek oturum yazılı olarak yapılacak ve 120 dakika sürecektir.

Soru 2: AKS’ye kimler katılabilir?

Cevap: Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);
a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları,
b. Sınav tarihinde 1 (bir) yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları,
c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları,
gerekmektedir.

Önemli Not: 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, en az bir yıllık fiili çalışma süresinden sayılmaz.

Soru 3: Adaylar sınava nasıl alınacaktır?

Cevap: Adaylık Kaldırma Sınavına (AKS) giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran aday öğretmenler, herhangi bir başvuru alınmaksızın, giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklardır.

Soru 4: Askerde ve Doğum izninde olanlar AKS’ye katılabilecek midir?

Cevap: Sınava girmeye hak kazandığı hâlde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayan aday öğretmenler göreve başlamalarından sonra yapılacak olan ilk sınava alınır.

Soru 5: AKS ücreti ne kadardır?

Cevap: Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dâhil 140 (yüz kırk)TL’ yi; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının; şube, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM kanalları aracılığı ile “MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS” adı altında 15-23 Mart 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır.

Soru 6: Adaylar başka ilde sınava girebilecek midir?

Cevap: Adayların görev yaptığı ilde sınava girmesi esastır. Ancak yasal mazereti nedeniyle başka bir sınav merkezinde sınava girmek isteyen aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) dilekçe ve belgelerini en geç 31 Mart 2021 mesai bitimine kadar ÖYGGM’ye ulaştırmaları hâlinde talepleri değerlendirilecektir. Bu tarihe kadar ÖYGGM’ye ulaşmayan belgeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Soru 7: Sınavda kaç soru sorulacaktır?

Cevap: Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli sorular sorulacaktır.

Soru 8: Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları nasıldır?

Cevap:

A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç )
2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)
1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
2. 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB’e ilişkin hükümler
3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
b) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
d) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
e) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği
g) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci

C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)
1. Eğitim öğretimin planlanması
2. Öğrenme ortamları
3. Sınıf yönetimi
4. Öğretim yöntem ve teknikleri
5. Ölçme ve değerlendirme
Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)

Soru 9: Başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?

Cevap: Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek olup değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Soru 10: Sınav sonuçları ne zaman açıklanacaktır?

Cevap: Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.