2023 İlk Defa Görevlendirilecek Yönetici Başvuruları ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

2023 İlk Defa Görevlendirilecek Yönetici Başvuruları ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
4 Ağustos 2023 14:05 | Son Güncellenme: 18 Kasım 2023 22:00
15.976
A+
A-

2023 İlk Defa Görevlendirilecek Yönetici Başvuruları ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

2023 EKYS Hazırlık ve Yönetici Atamaları – Web’de Öğren
https://t.me/+o5p60Dtk2gc0MDE8

Not-1: Ek1 formu uygulaması ilden ilçeye göre değişiklik göstermektedir. O yüzden nihai durumu ilçenizden öğreniniz.

Not-2: Belge kabulü noktasında herkesin mutabık olduğu bir standart yok. O yüzden mantık çerçevesinde sunabileceğiniz belgelerinizi sunmanızı tavsiye ederiz.

Soru 1: İlk defa yöneticilik başvurusu hangi tarihler arası yapılır?

Cevap 1: 4-6 Eylül arası. Aynı zamanda mülakat başvuru tarihi ve Ek1 belgeleri teslim tarihidir. Mebbisten hizmet süreleri kısmı, öğretmenliğe esas hizmet süresi baz alınacak.

Soru 2: Başvuru aşamaları nasıl olacak?

Cevap 2: Başvuru Mebbis- Başvuru modülünden yapılacak. İlgili yerler doldurduktan sonra kaydedilecek. Okul idaresi onaylayacak ve formun iki çıktısını alacak. Biri dosya ile teslim edilecek diğeri okulda kalacak. Belgelerle birlikte ilçe milli eğitim müdürlüğüne elden teslim edilecek.

Soru 3: Belgeler nasıl ve kaçar adet hazırlanacak?

Cevap 3: 2 adet hazırlayın. Tercihe göre mavi dosyaya yerleştirip en öne fihrist koyun. Belgelerin bir örneği okulda kalacak diğer örneği milli eğitim atama şubesine verilecek. Üst yazı ile özellikle istenmiyorsa vermeye gerek yok. Fotokopi olan bütün belgeleri aslı gibidir kaşesi ile okul müdürünüze imza- mühür yaptırın. Görev yeriniz değişmiş ise eski müdürünüz de olur yenisi de olur. Bütün belgelerden 1 tanesi yeterlidir. Ne kadar fazla olsa o kadar puan gelmez.

Soru 4: Kadrolu çalışılmayan süreler sayılacak mı?

Cevap 4: Bu konuda da birliktelik yok. Ücretli ve özel okulda çalışan sürelerin de 2/3’ünü hesaplatan ilçeler var onu ilçenize sormalısınız. Bunların sayılması için öncelikle hizmet birleştirmesi yapılmış olması lazım. Sözleşmeli öğretmenlik, aday öğretmenlik süresi sayılıyor. Fiili askerlik süresi dışındaki asker öğretmenlik süresi sayılır. Ücretsiz izin süreleri sayılmaz.

Soru 5: Vekalet yapılan görevler sayılacak mı?

Cevap 5: Vekaleten yapılan görevler sayılmaz. O anki asıl kadro neyse ondan sayılacaktır. Örneğin kadronuz öğretmen ama görevlendirme yardımcı oldunuz, öğretmenlikten sayılacak. Müdür yetkililik süresi için de zaten ayrı hesaplama yeri var o sayılır.

Soru 6: Hizmet süresi için hangi tarih baz alınacak?

Cevap 6: 6 Eylül baz alınacak.

Soru 7: Belgelerin baz alınacağı tarih hangisidir?

Cevap 7: Bakanlık 13 Nisan’ın baz alınması ile ilgili bilgi notu gönderdi. Ancak yukarıda da dediğimiz gibi illerde uygulama birliği olmadığı için 8 Ağustos’u baz alan iller de illa ki olacaktır. İlçenize sorunuz.Belgelerde içinde bulunan ve önceki 4 yıl içinde alınanlar geçerlidir. (2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Yani 5 yıl.)

Soru 8: “Okul Geliştirme Deneyimi kapsamında, açıklamalar kısmında belirtilen eğitim kurumlarında geçen yıl sayısı” kısmını dolduracak mıyım?

Cevap 8: Bu kısım öğretmenevi, halk eğitim, mesleki eğitim gibi kurumlarda çalışanlar için geçerlidir. İçinde bulunan ve önceki 4 yıl hesaplanıp her yıl için 2 puan hesaplanır. Bu kurumlarda 12 aydan az  yapılan süreler değerlendirmeye eklenmez. Bu kurumda çalışmayanlar 0 yazacak.

Soru 9: Hizmet belgemi nasıl çıkarabilirim?

Cevap 9: E devletten kendiniz sözleşmeli, kadrolu vs ayrı başlıklarda çıkarabilirsiniz. Okul idareniz ya da en sağlıklı olanı ilçeniz özlük şubesinden alabilirsiniz. Okul müdürü, şube müdürü vs onaylı olsun.

Soru 10: Yüksek lisansım / ikinci üniversitem vs henüz bitmedi kabul olur mu?

Cevap 10: Olmaz. Belge kabul tarihi itibariyle bitirilmiş ve belgelenebiliyor olması gerekir.

Soru 11: Zümre başkanlığı sayılır mı?

Cevap 11: Zümre başkanlığı sayılmaz, Okul Zümre Başkanlığı sayılır. Yani okuldaki bütün zümre başkanlarının bir araya gelip aralarında bir başkan seçtiği kişi (Okul Zümre Başkanı) olursanız puan alırsınız.

Soru 12: Bu yıl yeniden yönetici atama kapsamında kendi okuluma ya da başka bir okula atandım. İlk defa yöneticiliğe başvurabilir miyim?

Cevap 12: Hayır. Bu yıl yeniden yöneticiliğe atananlar aynı yıl içinde ilk defa yöneticiliğe farklı kademede olsa bile başvuramıyor. Mevzuattan kaynaklı bir durum.

Soru 13: İdareci iken il dışı tayin istedim, gittiğim yerde tekrar idareciliğe başvurabilir miyim?

Cevap 13: Özür grubu tayinleri vb hariç il dışı tayini isteyince ya da yöneticilikten istifa edince bir yıl cezalı duruma düşüyorsunuz. İlgili yönetmelik maddesi:

“(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine veya alan değişikliğine bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 36 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 39 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.”

Özeti: Kişinin idarecilikten ayrıldığı tarih ile bir sonraki yılın yazılı sınav son başvuru günü arasında bir yıldan az süre olursa başvuramaz. Not: Sınava başvuru yapmaya engel değil bu durum, sadece yöneticilik atamasına başvuru yapılamaz.

Soru 14: Mevcut durumda öğretmen / müdür yardımcısıyım, müdür başyardımcılığına başvurabilir miyim?

Cevap 14: Müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı aynı kademe sayıldığından dolayı öğretmen olan şartları taşıması halinde başvurabilir ancak hali hazırda müdür yardımcısı olan müdür başyardımcılığına başvuru yapamaz.

Soru 15: EKYS puanım kaç yıl geçerli?

Cevap 15: EKYS puanı 3 yıl geçerlidir. Atanma olmadığı sürece sonuçların ilan tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir. Mülakata girip tercih de yaptıktan sonra yerleşilmese de puan sonraki atamalarda kullanılabilir.

Soru 16: Yerleştirme puanı neye göre belirleniyor?

Cevap 16: Yazılı sınavın %50’si + Ek1’in %30’u + mülakatın %20’si yerleştirme puanını oluşturur.

Soru 17: Mebbisten başvuru yaptım, nasıl düzeltme yapabilirim?

Cevap 17: Okul onaylamamışsa okul idareniz, okul onaylamışsa ilçe-iliniz dilekçe ile size red ederek düzeltmeye açacaktır. Sunmadığınız bir belgeyi işaretlemişseniz ve belgeniz yoksa yeniden başvuruya gerekyok, komisyon sadece o puanı silecektir.

İstenen bazı belgelerin açıklaması:

 • Yüksek Lisans, İkinci Üniv: Mezuniyet Belgesi eklenecektir.
 • Ulusal, Uluslararası makale: Derginin kapak- jenerik sayfası ve makale eklenecektir.
 • Uygulama Öğretmeni: DYS’den gelen listeli onay resmi yazısı eklenecektir.
 • Zümre Başkanlıkları: İlgili kararın alındığı toplantı tutanakları, resmi yazı eklenecektir.
 • Marka Tescilleri: Tescil Belgesi, görev alındığını belirten belge eklenecektir.
 • Projeler: Proje sonuç belgeleri, görev alındığını belirten belge eklenecektir.
 • Hizmetiçi Eğitim Belgesi: Kursiyer belgesi mebbisten alınıp eklenecektir.
 • Hizmetiçi Eğitim Yöneticisi Görevlisi: Onay resmi yazısı eklenecektir.
 • İYEP: İYEP onay belgesi eklenecektir.
 • DYK: DYK onay belgesi eklenecektir.
 • Evde- Hastanede Eğitim: Görevlendirme yazısı eklenecektir.
 • Destek Eğitim: Destek eğitim onay resmi yazısı eklenecektir.
 • Ders Dışı Eğitim Çalışmaları: Egzersiz onay belgesi eklenecektir. (Not: Ders dışı eğitim çalışmalarına sadece egzersizler girmektedir.)
 • Tercih Danışmanlığı: DYS onay yazısı eklenecektir.
 • Ulusal/ Uluslararası Yarışma Dereceleri: Derece sonucunu belirten belge, resmi yazı, görevlendirme yazısı.
 • Başarı Belgesi: Okul idaresi tarafından Mebbis/E-personel Modülü- Raporlardan alınacak başarı belge örneği. (Not: Arka tarafında sayı olmalıdır.)
 • Üstün Başarı Belgesi: Üstün başarı belgesinin onaylı örneği.
 • Ödül: Ödül belgesinin onaylı örneği.

Hangi belge hangi bölümde puan getirir:

 • TÜBİTAK Projeleri(1001, 1003, 4004, 4006, 4007 vd..),e-twinning ulusal kalite etiketi, Okulum Temiz, Beslenme Dostu Okul, Beyaz Bayrak, Sıfır Atık vb > Ulusal sonuçlandırılan projeler kısmından,
 • AB Erasmus Projeleri, e-twinning Avrupa kalite etiketi, Yeşil Bayrak, Eko Okullar Projesi vb > Uluslararası sonuçlandırılan projeler kısmından,
 • Logo, patent vb marka- patent- tasarım kısımlarından,
 • Öğrenci yarışma dereceleri Ulusal- Uluslararası yarışma dereceleri bölümünden.

 

Bizi Threads’tan takip etmek için TIKLAYINIZ.
Bizi instagram’dan takip etmek için TIKLAYINIZ.
Bizi Twitter’dan takip etmek için TIKLAYINIZ.
Bizi Facebook’tan takip etmek için TIKLAYINIZ.
Bizi Telegram’dan takip etmek için TIKLAYINIZ.
Bizi Youtube’dan takip etmek için TIKLAYINIZ.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.