Uzaktan Eğitim Süreci ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Uzaktan Eğitim Süreci ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
19.11.2020
7.305
A+
A-

Uzaktan Eğitim ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Uzaktan Eğitim Süreci ile ilgili Bakanlık Yazısını indirmek için TIKLAYINIZ.

Personel Genel Müdürlüğü Ek Ders Ücreti (23.11.2020) Konulu Resmi Yazısını indirmek için TIKLAYINIZ.

Soru 1: Uzaktan eğitim hangi okullarda ve ne kadar süre ile olacak?

Cevap: Resmî ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarında 20 Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim olacak.

Soru 2: Uzaktan eğitimler nasıl yapılacak?

Cevap: Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlikler; ilkokullarda, ortaokullarda ve ortaöğretim kurumlarında tüm dersler canlı sınıf uygulamaları, TRT EBA TV, EBA portal ve açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar üzerinden uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir.

Soru 3: Tüm kademelerde dersler neye göre yapılacaktır?

Cevap:

 • İlkokul ve ortaokullarda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesine göre yapılacaktır.

Çizelgeyi indirmek için TIKLAYINIZ.

 • İmam hatip ortaokullarında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesine göre yapılacaktır.

Çizelgeyi indirmek için TIKLAYINIZ.

 • Ortaöğretim kurumlarının tamamında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 56 sayılı Kurul Kararı eki Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerine göre yapılacaktır.

Çizelgeyi indirmek için TIKLAYINIZ.

Soru 4: Destekleme ve Yetiştirme Kursları yapılacak mı?

Cevap: Belirtilen tarihler arasında resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında gerçekleştirilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına 04 Ocak 2020 tarihine kadar yapılmayacaktır.

Soru 5: Pansiyonlarda barınma hizmeti verilecek midir?

Cevap: Pansiyonlarda barınma hizmeti verilmeyecektir.

Soru 6: İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) yapılacak mıdır?

Cevap: İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) yüz yüze eğitim başlayana kadar yapılmayacak olup bu süre içerisinde okullara gönderilmiş olan “Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA)” ve “Öğretmen Yönergeleri Formu (ÖYF)” daha sonra kullanılmak üzere muhafaza edilecektir.

Soru 7: Süreç içerisinde hastalık, izin ve benzeri nedenlerle canlı ders uygulaması yapamayan öğretmenler için nasıl bir uygulama yapılacaktır?

Cevap: Süreç içerisinde hastalık, izin ve benzeri nedenlerle canlı ders uygulaması yapamayan öğretmenlerin yerine öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır.

Soru 8: Süreç içerisinde öğretmenler okula gelecek mi?

Cevap: Uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde görevli öğretmenlerle birlikte yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler haftada en az 1 (bir) gün okula gelerek değerlendirme yapacak
ve sınıf defterlerini işleyecektir. Öğretmenler uzaktan eğitimi sürdürmek için okulda bulunan bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabilecektir. Okul yönetimleri planlamaları zümrelere göre yapması gerekmektedir.

Örnek : Bir ilkokulda 1. sınıf zümreleri pazartesi, 2 sınıf zümreleri Salı, 3. sınıf zümreleri Çarşamba, 4. sınıf zümreleri Perşembe ve okul öncesi zümreleri Cuma olarak planlanabilir. Ortaokul ve liselerde ise bir kaç branş zümreleri pazartesi gibi planlama yapılabilir.

Soru 9: Öğrenci nakilleri nasıl yapılacaktır?

Cevap: Öğrencilerin nakillerine ilişkin işlemler için 18 Kasım 2020 Çarşamba tarihine kadar olan başvurular işleme alınacak, yeni başvuru alınmayacaktır. Nakil ve geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin nakil kabul ve ret işlemleri 20 Kasım 2020 Cuma günü okul yönetimlerince
sonuçlandırılacaktır.

Soru 10: Yazılı Sınavlar yapılacak mıdır?

Cevap: 4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Ancak 04 Ocak 2021 tarihinden sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilerek ayrıca duyurulacaktır.

Soru 11: Uygulamalı Sınavlar yapılacak mıdır?

Cevap: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 02.10.2020 tarihli90757378-299-E.13991612 sayılı yazısı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 07.10.2020 tarihli ve 14339795 sayılı yazıları kapsamında gerçekleştirilen uygulamaya dayalı dersler 04 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze yapılmayacaktır.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 02.10.2020 tarihli 90757378-299-E.13991612 sayılı yazısı için TIKLAYINIZ.

Soru 12: İlk kez eğitsel değerlendirme ve tanılaması yapılacak bireyler için nasıl bir uygulama yapılacaktır?

Cevap: İlk kez eğitsel değerlendirme ve tanılaması yapılacak bireyler için Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) hizmet verilmeye devam edilecektir.

Soru 13: Bilsem Yetenek Sınavları yapılacak mıdır?

Cevap: Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci seçim sürecinde yetenek alanlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen bireysel değerlendirmeler yapılmayacaktır.

Soru 14: Özel öğretim kurumlarında nasıl bir uygulama olacak?

Cevap: 5580 sayılı Kanun kapsamında olan tüm özel öğretim kurumlarında 20 Kasım 2020 04 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Sadece Kanun kapsamında olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan bireysel eğitimler yüz yüze devam edecek, ancak grup eğitimleri yapılmayacaktır. 5580 sayılı Kanun kapsamında yaygın eğitim faaliyeti yapan özel öğretim kurumlarında
dönem sonu sınavları sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

Soru 15: Btr ve Rehber Öğretmenlerin durumu nasıl olacaktır?

Cevap: Uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde görevli öğretmenlerle birlikte yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler haftada en az 1 (bir) gün okula gelerek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecektir.

Bu madde kapsamında Rehber Öğretmenler de en az bir gün ve okul yönetiminin gerek duyduğu süreler ve farklı günlerde okulda görevlerinin başında olmakla birlikte, okul yönetiminin belirlediği planlama ile de uzaktan çalışma yapabileceklerdir.

Bakanlık Bilgilendirme Yazısı

Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımız çalışmalarını sene başında yapılan okul rehberlik ve psikolojik danışma programı dahilinde Bakanlığımız politikalarına göre yürütmektedir. Bu süreçte içerikler oluşturma ya da Bakanlığımızca oluşturulan içerikleri öğrenci, öğretmen ve velilerimize ulaştırma, öğrencilerimizin psikolojik sağlamlığını destekleme, okulların ihtiyacına yönelik olarak genel ve özel hedefler doğrultusunda hizmetler yürütme, öğrencilerimize uzaktan erişimle bilgilendirme vb. faaliyetleri gerçekleştirmektedirler. Bu çalışmaları okulda bulunmadıkları günlerde de EBA sisteminde tanımlanabilen rehberlik saatlerinden ve diğer çevrimiçi araçlardan faydalanarak uzaktan erişimle gerçekleştirmekte, sonuçları Bakanlığımız e-rehberlik sistemine işlemektedirler.


Bilindiği üzere 19.11.2020 tarihli yazı ile rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımız da öğretmen/yöneticilerle birlikte haftada en az bir gün okulda bulunacaklardır. Bu itibarla oluşan yeni durumda rehber öğretmen/psikolojik danışmanların çalışmalarını uzaktan ve yüz yüze olarak yaptıkları, bu nedenle ek ders ücretlerinden fiilen okulda bulunma durumlarına bakılmaksızın tam olarak faydalanmaları gerektiği ve okulda haftada bir gün bulunmaları gerektiği değerlendirilmektedir

Btr’ler, EBA destek noktalarında ihtiyaç duyulduğu sürelerde görevlerinin başında olacaklardır.

Soru 16: Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler öğrencilere sınıf rehberliği ve sosyal kulüp çalışması yapabilecek midir?

Cevap: 15.10.2020 tarihli değişen MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine uzaktan sosyal kulüp çalışması yapabileceklerdir. Ayrıca sınıf rehberliği de uzaktan yapılabilecektir. Sınıf rehberliği ve sosyal kulüpler için sadece birine olmak üzere 2 saat ekders ücreti ödenecektir.

MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Değişiklik 15.10.2020 indirmek için TIKLAYINIZ.

Soru 17: Uzaktan eğitim sürecinde kaç saat canlı ders yapılacaktır?

Cevap: Tüm kademelerde haftalık ders çizelgesindeki saatler esas alınarak öğretmenlerin azami vereceği ders göz önünde bulundurularak canlı ders yapılması gerekmektedir. Tüm kademelerin haftalık ders çizelgeleri yukarıdadır.

Soru 18: 24-32 haftası gebelik, kronik rahatsızlık, 60 yaş üstü öğretmenler de okula gelecekler mi?

2020-11 No’lu Cumhurbaşkanlığı genelgesi yürürlükte olduğu için 24-32 haftası gebelik, kronik rahatsızlık, 60 yaş üstü öğretmenler(Yönetici pozisyonunda bulunanlar hariç) okula gelmeyip uzaktan eğitim yapabileceklerdir.

Soru 19: Destekleme ve Yetiştirme Kursları, İYEP ve Belleticilik için hizmeti puanı verilecek midir?

Cevap: Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve İYEP’te hizmet puanı alınabilmesi için derslerin yüz yüze ve fiilen yapılması gerektiği için hizmet puanı verilmeyecektir. Bu süreçte pansiyonlarda barınma hizmeti verilmeyeceğinden belleticilik puanı da verilmeyecektir.

Soru 20: Bu süreçte ekders ödemeleri nasıl olacaktır?

Cevap: Ekders kararın 5. maddesi gereği tüm öğretmenlerin öncelikli olarak maaş karşılığını doldurması gerekmektedir. Buna göre okul öncesi ve sınıf öğretmenleri 18, Branş öğretmenleri 15 ve teknik öğretmenlerin 20 saat maaş karşılığını doldurması gerekmektedir. Maaş karşılığının dolması durumunda Ekders kararın 6. maddesi gereği diğer dersler ekders ücreti olacaktır.

Soru 21: Öğretmenlere Hazırlık ve Planlama için ekders ücreti ödenecek midir?

Cevap: Öğretmenlerin, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okuttukları her 10 saat derse karşılık, haftada 3 saati geçmemek üzere hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir.

Soru 22: Öğretmenlere nöbet ücreti ödenecek midir?

Cevap: Nöbet ücretinin ödenebilmesi için fiilen yapılması gerekir ki uzaktan eğitim sürecinde fiilen nöbet tutulamayacağı için ekders ücreti ödenmeyecektir. Ancak okul öncesi eğitimi veren kurumlardaki ilgili öğretmen ve müdür yardımcısı yüz yüze eğitim yapıldığı için fiilen yerine getireceği nöbet görevinden ücret alabilecektir.

Soru 23: Canlı derse hiçbir öğrenci katılmazsa ekders ücreti ödenir mi?

Cevap: Canlı derse hiçbir öğrenci katılmazsa ekders ücreti ödenmeyecektir.

Görüş yazısı için TIKLAYINIZ.

Soru 24: Canlı dersleri kimler tanımlayabilir?

Cevap: Gerek ilkokul, ortaokul ve mesleki tekniğe bağlı liselerde harici canlı ders gerekse mesleki teknik dışında kalan liselerde canlı dersler olsun tüm dersler öğretmenler tarafından tanımlanacaktır.

Soru 25: Uzaktan eğitim sürecinde canlı ders uygulamaları EBA dışındaki platformlar üzerinden de yapılabilecek mi?

Cevap: Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlikler; ilkokullarda, ortaokullarda ve ortaöğretim kurumlarında tüm dersler canlı sınıf uygulamaları, TRT EBA TV, EBA portal ve açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar üzerinden uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir.

Soru 26: İlkokullarda dersine branş öğretmeni giren sınıf öğretmenlerinin ek ders durumu nasıl olacak?

Cevap: Dersine diğer öğretmenlerinin girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin ek ders görevine bağlı ek ders alabilmesi için mutlaka okulda bulunma şartı vardır. Dönüşümlü çalışma da dikkate alınarak dersine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde sınıf öğretmeni okulda bulunur ve buna bağlı ücretini alabilir. Okulda bulunma şartını sağlamayan öğretmen bu ücretten faydalanamaz.

İKY MADDE 43 –

(3) (Değişik:RG-16/6/2016-29744) İlkokullarda bütün derslerin sınıf öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri okulun kadrolu alan öğretmenlerince okutulur. Okulda kadrolu alan öğretmeni bulunmaması durumunda; bu dersler aynı eğitim bölgesinde, yoksa diğer eğitim bölgelerindeki kadrolu alan öğretmenlerince okutulur. İhtiyacın kadrolu alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda, bu dersleri okutmak üzere, mezun olduğu yükseköğretim programı itibarıyla atamaya esas olan alana öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar ek ders karşılığı görevlendirilebilir. Bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması durumunda bu dersler yükseköğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile de okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulur.

(4) İlkokullarda Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, alan öğretmenlerince okutulduğunda sınıf öğretmenleri bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim ve öğretim görevlerini yapar.

Soru 27: Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim sürecinde ücretli öğretmen görevlendirilebilecek midir?

Cevap: Okullarda öğretmen ihtiyacı olması halinde ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılabilecek ve ücretli öğretmenler uzaktan canlı ders yaptıkları kadar Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9’uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenebilecektir.

Soru 28: Uzaktan eğitim sürecinde yöneticiler ikili öğretimden dolayı +2 ekders alabilecek mi?

Cevap: Yüz yüze eğitim olmayan kurumlar normal şartlarda ikili öğretim olsa dahi bu kapsamda artırımlı ücretten faydalanamayacak ancak; yüz yüze eğitimin devam ettiği okul öncesi eğitim kurumları veya bünyesinde anasınıfı bulunan kurumlar bu kapsamda ikili öğretim yapıyorsa artırımdan faydalanacaktır. Bünyesinde anasınıfı bulunan kurumlarda bu ücret, okul müdürlerinin yanında, birden fazla yardımcı olması durumunda sadece anasınıfından sorumlu olan müdür yardımcısına ödenecektir.

Soru 29 : Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerden” Canlı Ders Takip Formu” istenecek mi?

Cevap: Öğretmenlerin sınıf defterlerini doldurmaları yeterli olacaktır.

Soru 30: İşletmelerde beceri eğitimi yüz yüze yapılabilecek midir?

Cevap: Bu süreçte işletmelerde beceri eğitimi yüz yüze yapılmayacaktır.

Soru 31: Ara tatil öncesi yapılan ve E-Okula işlenen sınav tarihi ve notlar ile ilgili bir işlem yapılacak mıdır?

Cevap: E-Okula işlenen sınav tarihi ve notları ile ilgili bir işlem yapmaya gerek yoktur. Olduğu gibi kalması uygun olur.

Soru 32: Okul öncesinde yüz yüze eğitim yapılacak mıdır?

Cevap: 23.11.2020 tarihinden itibaren okul öncesi kurumlarında yüz yüze eğitim başlayacaktır.

İlgili resmi yazı için TIKLAYINIZ.

Soru 33: Yüz yüze eğitim veren okul öncesi kurumlarında nöbet görevi yapılabilir ve ücret ödenir mi?

Cevap: Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti

Madde 20- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.

Soru 34: Bu süreçte evde eğitim hizmeti verilecek midir?

Cevap: Her ne kadar 16/11/2020 tarihli yazıda veli isteği ile devam edebileceği belirtilsede 19/11/2020 tarihli yazı ile tüm eğitim faaliyetleri (Okul Öncesi hariç) durdurulduğundan yapılması mümkün bulunmamaktadır

Soru 35: Okullarda esnek çalışma uygulaması yapılacak mıdır?

Cevap: Eğitim kurumlarında yürütülmekte olan idari iş ve işlemlerin aksatılmaması bakımından eğitim kurumlarının açık tutulması; bu süreçte eğitim kurumları yöneticilerinin, okulda en az bir yönetici bulunacak şekilde eğitim kurumu müdürünce belirlenecek çalışma takvimine göre dönüşümlü olarak görev yapmaları, diğer çalışma günlerinde ise çalışmalarını evden yürütmeleri

Soru 36: Bu süreçte şüpheli, temaslı veya pozitif yönetici ve öğretmenler ekders ücreti ödenecek midir?

Cevap: Covid-19 salgınına bağlı olarak temaslı veya şüpheli olmaları nedeniyle karantinaya alınan yönetici ve öğretmenlerin, bu süreçte ders raporlu değillerse görevlerini yapmaya devam etmeleri ve ekders ücretinden yararlanmaları gerekmektedir.

Pozitif olanlar ise karantinada oldukları sürece ekders ücretinden yararlanamayacaklardır.

Soru 37: Bu süreçte kimler ekders ücretinden yararlanacaktır?

Cevap: Yönetici ve öğretmenlerin, anılan Kararın 16’ncı maddesinde sayılan hâller dışında, yalnızca fiilen yaptıkları görevler karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir.

YORUMLAR

 1. Oktay dedi ki:

  Bu süreçte idarecilere dönüşümlü olarak mı okula gidecek hocam? Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde esnek çalışma ile ilgili bölüm var.

  1. Admin dedi ki:

   Tasarruf Valiliklerde Hocam.

 2. Afm dedi ki:

  Hocam merhaba. Anadolu lisemizde sınavları yaptık(1-16 Kasım) e-okula da işledik. Bu herhangi bir sorun teşkil eder mi?

  1. Admin dedi ki:

   Sorun olmaz

 3. Muallim dedi ki:

  Okula gittiğimiz günün saatleri dışında
  aynı gün canlı ders yapılacak mı?

  1. Admin dedi ki:

   Evet yapılacak.

 4. mehmetk. dedi ki:

  15. Maddenin resmi yazısı var mı hocam? Varsa yüklermisiniz?

  1. Admin dedi ki:

   Yeğitekten açıklama geldi.

 5. cuma dedi ki:

  Okulumuzda bilişim teknolojileri hocamız başka bi okulda Formatör öğretmeni olarak görevlendirilmiş ve Ptesi günleri de bizim okulda 6 saat derse girmektedir. Ptesi günü çıkış saatinde Kulüp çalışmalarını da aktif olarak yapmaktadır. Bu öğretmenimize haftalık 18 saate ek + 2 saat kulüp ödenir mi? bunun yasal dayanağıyla ilgili yönetmelik maddesi var mı? Teşekkür ederim.

  1. Admin dedi ki:

   16. Maddeye bakabilirsiniz.

 6. BAYRAM DURGUN dedi ki:

  HOCAM İYİ ÇALIŞMALAR.
  UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE AÇIK LİSEDEN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI 2 SAATLİK EK DERS ÜCRETİNİ ALABİLECEK MİDİR?

 7. Hasem dedi ki:

  Alan şefliği ve okulda yapılan stajlar ne olacak

 8. Volkan dedi ki:

  Covid pozitif olan öğretmen rapor almadıysa uzaktan eğitim verip ekders alır mı