Uzaktan Eğitim ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Uzaktan Eğitim ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
14.04.2021
2.948
A+
A-

Uzaktan Eğitim ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Meb’den Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar 14.04.2021

Temel Eğitim Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları 14.04.2021

Özel Öğretim Yüz yüze ve Uzaktan Eğitim ile Sınav Uygulamaları 14.04.2021

Temel Eğitim Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları Yazısı 02.03.2021

Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi Konulu Yazı 19.11.2020

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden Okul Öncesinde Uzaktan Eğitim Yazısı 26.11.2020

Soru 1 : Dönüşümlü çalışma olacak mıdır? (Tüm Kademeler)

Cevap: Madde 5 – Bakanlık hizmetleri, 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre ve bu konuda başkaca bir düzenleme yapılıncaya kadar asgari personel ile dönüşümlü olarak yürütülür. Dönüşümlü çalışma planı, konu hakkında diğer genelgeler ve düzenleyici işlemler dikkate alınarak Bakanlığın merkez teşkilatında birim amirinin koordinesinde daire başkanı tarafından; illerde ve ilçelerde valilik/kaymakamlık koordinesinde il/ilçe millî eğitim müdürü
tarafından belirlenir.

Soru 2 : Bu süreçte kimler idari izinlidir? (Tüm Kademeler)

Cevap: İdari izin
MADDE 7- (1)Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden;
a) Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,
b) Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,
c) Hamile personel, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,
ç) Süt izni kullananlar,
d) On yaş altı çocuğu bulunan kadın personel,
e) Engelli çalışanlar,
idari izinli sayılacaktır.

Soru 3 : İdari izinli olan personel görev mahallini terk edebilecek midir?(Tüm Kademeler)

Cevap: MADDE 8- (1) Bakanlık personelinin sağlığını korumak amacıyla idari izinli sayılan personelin idari izinli olduğu müddetçe görev mahallerinden mücbir sebepler dışında ayrılmaması esastır.

İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamaz.

Soru 4 : 35 saat ders yapan köy okulları şimdi kaç saat yapacaktır? (Temel Eğitim)
Cevap
: Sınıf bölünüyorsa 12 , bölünmüyorsa 22 saat yapacaktır. 12 saat 6+6 olarak 22 saat ise 6-5-0-6-5 yapılabilir.

Soru 5: 10 yaş altı çocuğu olan öğretmen idari izinli midir ?(Tüm Kademeler)
Cevap :
Evet, ancak okulun durumuna göre hizmetine ihtiyaç varsa okul müdürü yüz yüze eğitime devam etmesini isteyebilir.

Soru 6: 10 yaş altı çocuğu olan öğretmen idari izin kullanırsa DYK derslerine girebilir mi ? (Ortaokul + Ortaöğretim)
Cevap :
Hayır, DYK ile normal dersin bir farkı yoktur. İdari izin kullanacağım diyen öğretmen okulda yüz yüze hiç bir derse giremez.

Soru 7: Pozitif ve temaslılar uzaktan çalışabilir mi ? (Tüm Kademeler)
Cevap :
Pozitif raporu olmayan uzaktan çalışabilir. Pozitif raporlu çalışamaz. Temaslı raporlu çalışamaz. Temaslı raporsuz çalışabilir.

Soru 8 : Hangi okul ve sınıflarda uzaktan eğitim yapılacaktır?(Tüm Kademeler)

Cevap : Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar dâhil olmak üzere tüm resmî ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokulları da dâhil olmak üzere tüm ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıfları ilgi (c) yazıdaki esaslar doğrultusunda yüz yüze eğitime devam edecektir.

Soru 9 : Destekleme ve Yetiştirme kursları yüz yüze mi uzaktan mu yapılacaktır?(Ortaokul + Ortaöğretim)

Cevap: Ortaokul ve imam hatip ortaokulu 8. sınıflara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dâhil, yüz yüze devam edilecektir.

Soru 10 : İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) yapılacak mı? (İlkokul)

Cevap: İlkokulların 3. sınıfında yürütülmekte olan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle Bakanlığımız tarafından yapılacak yeni bir açıklamaya kadar durdurulmuş olup mevcut İYEP materyallerinin korunması gerekmektedir.

Soru 11: Özel Eğitim okullarında uzaktan eğitim nasıl yapılacaktır? (Özel Eğitim)

Cevap : Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim anaokulları, özel eğitim ortaokulları ve özel eğitim uygulama okullarının 8’inci sınıfları ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim sınıflarının 8’inci sınıflarında yüz yüze eğitime devam edilecek olup bu kapsamda evde/hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için de veli talebi doğrultusunda yüz yüze eğitim verilecektir. Bunun dışındaki ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında ve evde/hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için de tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yapılacaktır.
Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerden ortaokullarının 8’inci sınıflarına devam edenler için destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan eğitimle sürdürülebilecektir. İlkokul ve ortaokul kademesindeki diğer sınıf seviyelerinde kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerimizin destek eğitim odası eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir.

Soru 12 : Bu süreçte pansiyonlar açık kalacak mıdır?(Tüm Kademeler)

Cevap : Yüzyüze Eğitim kapsamında olan 8. ve 12. Sınıflar için pansiyonlar açık olacaktır. Ayrıca sınav dönemlerinde de sınava girecek öğrenciler için açık bulunacaktır. Ancak sınavlar pansiyonlarda yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

Soru 13 : Bu süreçte öğretmenler haftada 1 gün okula gidecek mi?(Tüm Kademeler)

Cevap: Evet gidecekler. Uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde görevli öğretmenlerle birlikte yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler haftada en az 1 (bir) gün okula gelerek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecektir. (19.11.2020 madde 8)

Soru 14 : İdari izinli olan öğretmenler yüz yüze olan 8 ve 12. sınıflara uzaktan ders yapabilir mi? (Ortaokul + Ortaöğretim)

Cevap : Yüz yüze olan derslerin yüz yüze yapılması esastır. Ancak il-İlçe hızsıssıha kurulu uzaktan eğitim kararı alırsa ancak uzaktan eğitim yapılabilir. Almazsa yüz yüze yapılması gerekir.

Soru 15 : Eşi Covid19 kapsamında çalışanlar uzaktan çalışabilecekler mi?(Tüm Kademeler)

Cevap: (5) Eşi Covid-19 salgını mücadelesi kapsamında sağlık hizmetlerinde görev alan personelin uzaktan çalışma kapsamında değerlendirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

Soru 16 : İdari izin kapsamında olup yüz yüze ve uzaktan eğitim yapmayan öğretmen ek ders alır mı?(Tüm Kademeler)

Cevap: (10) Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanlar, bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar, hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklan saklıdır.

Açıklama: Söz konusu idari izin genel idari izin olmadığı için ve ekders mali- sosyal hak olmayıp fiilen çalışmayı gerektirdiğinden bu kapsamda ek ders alınamaz. (İdari izne ayrılıp amirin takdirine bağlı olarak uzaktan çalışmayanlar için.)

Soru 17 : Rehber ve BT Rehber öğretmenler her gün okula gidecek mi?(Tüm Kademeler)

Cevap : Uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde görevli öğretmenlerle birlikte yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler haftada en az 1 (bir) gün okula gelerek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecektir. (19.11.2020 madde 8)

Soru 18 : Hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıflar 2. Dönem Sınavlarında hangi konulardan sorumlu olacaklardır?(Ortaöğretim)

Cevap: 26.03.2021 tarihinde kadar ki konulardan sorumlu olacaklardır.

Soru 19: Hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıflar 2. Dönem Sınavları ne zaman yapılacaktır?(Ortaöğretim)

Cevap: İllerdeki salgın şartları göz önünde bulundurularak en erken 3 Mayıs 2021’de başlayacak şekilde planlanacaktır.

Soru 20 : 12. Sınıfların karne iş ve işlemleri nasıl olacaktır?(Ortaöğretim)

Cevap: 12. Sınıfların 2020/21 Eğitim ve Öğretim Yılına ait karne işlemleri en geç 28 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacaktır.

Soru 21 : Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda yüzyüze be uzaktana eğitim nasıl olacaktır?(Ortaöğretim)

Cevap: Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde; 12. sınıflar hariç, meslek, alan dersleri dâhil tüm sınıf düzeylerinde uzaktan eğitime geçilecektir.

Soru 22: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda işletmelerde beceri eğitim ve staj çalışmalarının durumu nasıl olacaktır?(Ortaöğretim)

Cevap: Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim
merkezlerinde; işletmelerde beceri eğitimi ve staj çalışmaları işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ile
işletme tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınması koşulu ile devam edecektir.

Soru 23: 2020/21 2. Dönemi için not değerlendirmeleri nasıl olacaktır?(Ortaöğretim)

Cevap: 1 Yazılı/Uygulamalı sınav, 2 Performans( bir tanesi derse katılım, ders ici etkinlikler ve bir tanesi de performans çalışması) ve Proje ödevi notları e Okul sistemine işlenecektir.

Soru 24: 12. sınıfta yer alan işletmelerde mesleki eğitim dersi ve staj çalışmalarını okulda yapan Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı öğrencilerinin uygulama ve bilişsel kazanımları nasıl işlenecektir?(Ortaöğretim)

Cevap: 12. sınıfta yer alan işletmelerde mesleki eğitim dersi ve staj çalışmalarını okulda yapan
Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı öğrencileriyle ilgili olarak; alan zümre
öğretmenler kurulu kararı ile belirlenen uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel kazanımlar ise uzaktan
eğitim yolu ile verilecektir.

Soru 25: Yüz yüze Eğitim kapsamında olmayan öğrenciler bulundukları illerde sınavlara girebilecek mi?(Ortaöğretim)

Cevap: 12.02.2021 tarihli Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün Ortaöğretim Kurumlarında 2. Dönem Yüz Yüze Eğitim ve Diğer Uygulamalar başlıklı yazısında iller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamında olmayan sınıflardaki öğrenciler bulundukları yerlerde öğrenim gördükleri okul türüyle aynı türdeki okullarda , aynı türdeki okul bulunmaması halinde aynı program uygulayan resmi ve özel okullarda sınava girebileceklerdir.

Soru 26: Kendisinde veya ailesinde(aynı ev içerisinde kalmak kaydıyla) kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin sınavları nasıl olacaktır?(Ortaöğretim)

Cevap : Kendisinde veya ailesinde(aynı ev içerisinde kalmak kaydıyla) kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler okul içerisinde uygun bir izole ortam ve uygun bir zamanda sınava katılacaklardır.

Soru 27: Herhangi bir sebeple (Covid19 vb.) sınavlara katılamayan öğrencilerin durumu ne olacaktır?(Ortaöğretim)

Cevap: Herhangi bir sebeple sınava katılamayan öğrenciler okul yönetimince mazeretlerinin geçerli görülmesi halinde okul yönetimi ve zümre öğretmenlerinin belirleyeceği tarihlerde sınavlara katılabileceklerdir.


YORUMLAR

 1. Altay kurt dedi ki:

  10 yaş altı çocuğu olup idari izinli olan öğretmen okul idaresi çağırmazsa uzaktan eğitim yapabilecek mi?

  1. Admin dedi ki:

   Hayır

 2. Mansur Hoca dedi ki:

  Aynı şekilde engelli öğretmen varsa uzaktan eğitim yapamaz mı? Malum Anaokulları açık. Engelli öğretmene ‘ Okul Müdürü veya İlçe MEM, sen idari izin kullanamazsın’ diyebilir mi?

  1. Admin dedi ki:

   İdari izinli olanlar uzaktan eğitim yapabilir.

 3. Okul idaresi dedi ki:

  Temaslı öğretmene ek ders ödenirmi
  Karantinaya olan öğretmene ek ders ödenirmi
  Pozitif çıkan öğretmen kaç gün sonra okula gelir
  İdari izinli olan öğretmen uzaktan olan derslerini işlerse ek ders alırmı

  1. Admin dedi ki:

   Bunların cevabı var Hocam.

   1. Dersini yaparsa ödenir. (Raporu yoksa)
   2. Dersini yaparsa ödenir. (Raporu yoksa)
   3. 10
   4. Evet

 4. oğuzhan koca dedi ki:

  Taşımalı eğitim nasıl olacak devam edecek mi? devam ederse sadece 8. sınıflara göre mi servisleri ayarlama yapmak lazım?

  1. Serkan MAVİ dedi ki:

   Devam edecek sadece yüz yüze eğitime devam eden 8. ve 12. sınıflara göre ayarlama olacak.

  2. Talip dedi ki:

   Dayanak ? Bir çok okul ödemiyor

   1. Admin dedi ki:

    Hangi madde için dayanak Hocam?