Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkezlerinde Yüz Yüze Eğitim Konulu Yazı Gönderdi. 05.11.2020

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkezlerinde Yüz Yüze Eğitim Konulu Yazı Gönderdi. 05.11.2020
MEB
05.11.2020
638
A+
A-

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Yüz Yüze Eğitim

Yazının pdf haline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2020-2021 ders yılı 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Covid-19 salgını nedeniyle
Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel öğretim kurumlarında eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim
yoluyla başlatılmıştır. Salgın sürecinin ülkemizdeki seyri dikkate alınarak Bakanlığımızın
planlamaları doğrultusunda, farklı tür ve kademelerdeki eğitim kurumlarımızda kademeli
olarak yüz yüze eğitim kapsamının genişletilmesi kararı alınmış ve buna göre 12 Ekim 2020
Pazartesi gününden itibaren ilkokulların 1, 2, 3, 4. sınıfları, ortaokulların 8. sınıfları ile
ortaöğretim kurumlarının 9. sınıf öncesi hazırlık sınıfları ve 12. sınıfları yüz yüze eğitime
başlamıştır. 2 Kasım 2020 tarihinden itibaren ise 5 ve 9. sınıflarda belirlenen kurallar
dâhilinde yüz yüze eğitime geçilmiştir. Eğitim öğretim sürecinde dikkat edilecek hususlar ilgi
(a, b, c, ç, d, e) yazılarla açıklanmıştır. Bu çerçevede bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM)
kayıtlı öğrenciler de 09 Kasım 2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime başlayacaktır.
BİLSEM’lerde gerçekleştirilecek yüz yüze eğitimlerde dikkat edilecek hususlar aşağıda
açıklanmıştır:
– BİLSEM’e kayıtlı öğrencilerden, ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıfları, ortaokulların 5
ve 8. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının 9. sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile 9 ve 12.
sınıflarında öğrenimlerini sürdürenler, haftada en fazla iki gün ve günde 6 saati geçmeyecek
şekilde BİLSEM’lerde yüz yüze eğitimlerine başlayacaklardır.
– İl/ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla açılan okullarda tüm sınıflar seviyesinde
eğitimlerini sürdüren BİLSEM’e kayıtlı öğrenciler de yüz yüze eğitimlerine haftada en fazla
iki gün ve günde 6 saati geçmeyecek şekilde devam edebilecektir.
– Yüz yüze eğitimlerde bir ders/etkinlik 30 dakika; teneffüsler 10’ar dakika olacak
şekilde planlanacaktır.
– Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak,
uzaktan eğitimlerde de bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan
eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler BİLSEM müdürlüklerince alınacaktır.

– Dersliklerde oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenip bir sınıfta
bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı buna göre belirlenecektir. Gruplara ayırma işlemi
yapılırken öğretmenlerin norm kadrolarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
– Yüz yüze eğitim için öğrencisini BİLSEM’e göndermek istemeyen velinin yazılı
onayı alınacak ve BİLSEM’e gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır.
– Öğretmenlerin uzaktan eğitim yoluyla yürüttükleri ders uygulamaları BİLSEM
müdürlükleri tarafından düzenli olarak takip edilecek, öğretmenlerin maaş karşılığı ve ek ders
ücretleri ile ilgili iş ve işlemleri ilgi (a) yazı doğrultusunda yürütülecektir.
– Öğrencilerin BİLSEM’lerde geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı,
sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme
yapılacak, kurum yöneticileri ve öğretmenlerce takibi yapılarak kurumda gerçekleştirilecek
olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere “Eğitim Kurumlarında Hijyen
Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”na göre gerekli
bilgilendirmeler yapılacaktır.
– Destek eğitim odalarında eğitim hizmetlerine yeni bir açıklamaya kadar
başlanmayacaktır.
BİLSEM’e devam eden öğrencilerin yüz yüze eğitimlerine ilişkin iş ve işlemlerin
gerekli tedbirler alınarak yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda, il/ilçe millî eğitim
müdürlükleri ile BİLSEM müdürlüklerince yerine getirilmesi hususunda bilgilerinizi ve
gereğini rica ederim.
Ziya SELÇUK
Bakan

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.