İl/İlçe Zümresine Katılan Öğretmenlere Ekders Ücreti Ödenir mi?

İl/İlçe Zümresine Katılan Öğretmenlere Ekders Ücreti Ödenir mi?
12.02.2020
3.431
A+
A-

Ek Ders Kararının 16.maddesinin 1.bendinde: Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere,bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

2007/19 Sayılı Genelge’nin 11.maddesinin son paragrafında;

Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerin, sadece yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerle sınırlı olduğu ve etkinlikler veya (a,b) bentleri ayrı ayrı değerlendirilmeksizin bir öğretim yılında hiçbir şekilde 90 günü geçemeyeceği de göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husustur.

Yukarıda anılan hükümler çerçevesinde bu kapsamda ders görevinin yapılmış sayılması için yapılan faaliyetin eğitsel gezi, kurs, seminer ve konferans sınırlılığında olması gerekmektedir. Dolayısıyla toplantılarla ilgili ders görevinin yapılmış sayılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden il ve ilçe zümre toplantılarına katılan öğretmenler ek ders görevini yapmış sayılmazlar.

Not: Ders bitiminden sonra yapılan zümrelerde öğretmenlerin ekdersleri ödenecektir.

YORUMLAR

  1. Sefer Tekin dedi ki:

    Gerçekten şu dediğinizi bilecek sayısı ülkede iki elin parmakları toplamını geçmez. Bilgi doğru ve faydalı olmuş.