Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ’’Sıfır Atık Eğitim Portalı’’ Konulu Yazı Gönderdi. 14.10.2020

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ’’Sıfır Atık Eğitim Portalı’’ Konulu Yazı Gönderdi. 14.10.2020
15.10.2020
779
A+
A-

Sıfır Atık Eğitim Portalı.

Yazının pdf haline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İlgi : a) Genel Müdürlüğümüzün 20.11.2018 tarihli ve 22195315 sayılı yazısı.
b) Genel Müdürlüğümüzün 31.10.2019 tarihli ve 21437759 sayılı yazısı
Bakanlığımız Sıfır Atık Projesi ve Çevre Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen iş ve
işlemlerin (protokol, proje, eğitim, tanıtım ve bilgilendirme vb.) İlgi (a)’da kayıtlı yazı
doğrultusunda, merkez teşkilatında Genel Müdürlüğümüz İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
Daire Başkanlığı koordinesinde, taşra teşkilatında ise İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri
(İl İSGB) ile İlçe İş Sağlığı ve Güvenliği Büroları (İlçe İSGB) koordinesinde yürütüleceği
belirtilmektedir.
Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TEMA Vakfı arasında 25.12.2018
tarihinde imzalanan ”Sıfır Atık Eğitim Projesi İş Birliği Protokolü” kapsamında yer alan
faaliyetler 81 ilde yaygınlaştırma çalışmaları sürdürülmektedir.
Bu itibarla, proje kapsamında geliştirilen “Sıfır Atık Eğitim Portalı” içerikleri ile 5D
modeliyle çocuklara sıfır atık kavramının tanıtılması, çocukların gündelik yaşamlarında nasıl
daha az tüketecekleri, atıkları nasıl azaltacakları ve farklı şekillerde nasıl
değerlendirebilecekleri konularında farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.
Doğal varlıkların korunması ve israfın önlenmesi konularını da kapsayan 5D modeli;
“Düşün ve Gerekli Değilse Tüketme”, “Daha Az Tüket”, “Değerlendir ve Yeniden Kullan”,
“Değiştir ve Farklı Amaçla Kullan”, “Dönüştür Doğa Kazansın” prensiplerinden
oluşmaktadır.
Sıfır Atık Eğitim Portalı’na www.sifiratiktema.org adresinden erişilmektedir. Sıfır atık
eğitim portalının kullanımı hakkında detaylı açıklamalara İlgi (b)’de kayıtlı yazıda yer
verilmekte olup, öğretmenlerimiz bu portal üzerinden sıfır atık eğitimi ile ilgili tüm
kademeler için etkinlik önerileri, sunumlar, posterler, çalışma kâğıtları, proje önerileri
ve oyun tabanlı dijital etkinliklerin de aralarında bulunduğu zengin eğitim içeriklerine ve
materyallere ulaşabilmektedirler.
Ayrıca, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında “Sıfır Atık Eğitim Portalı”nda bulunan
eğitim içerik ve materyallerini kullanarak etkinlik gerçekleştiren öğretmenlerimize bir
değerlendirme anketi uygulanmaktadır. Etkinlikleri uygulayan ve anketi dolduran
öğretmenlerimize TEMA Vakfı tarafından e-posta ile katılım sertifikası iletilmektedir.
İş Birliği Protokolü kapsamında faaliyetlerin düzenli olarak resmî ve özel okullar
tarafından gerçekleştirilmesi, İl İSGB/İlçe İSG Bürolarının süreci sürekli takip etmesi ve
rehberlik yapması, TEMA Vakfı il temsilcileri ile iş birliğinin tesis edilmesi, “Sıfır Atık
Eğitim Portalı” hakkında bütün taraflara gerekli duyuruların yapılması, öğretmenlerin
bilgilendirilmesi, okul içi eğitim etkinliklerinin okul idarelerince desteklenmesi ve teşvik
edilmesi projenin etkin uygulanması bakımından önemli görülmektedir.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yaşanabilir bir çevre kültürü ile yetiştirilmesi ve
doğal kaynaklarımızın korunması bakımından, yıl sonunda her İl Millî Eğitim Müdürlüğüne
ve okul/kuruma etkinlik performans karnesi düzenlenmek sureti ile izleme değerlendirme
yapılması planlanmaktadır.
Sıfır Atık Projesi’nin Cumhurbaşkanlığımızın takip ve himayelerinde bulunması, ulusal
yeni uygulamalar içermesi durumları dikkate alınarak, yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin
aksamaya yer verilmeden gerçekleştirilmesi önemli görülmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
İsmail ÇOLAK
Bakan a.
Genel Müdür

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.