Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ’’Ortaöğretim Kurumlarında Yüz Yüze Eğitim’’ Konulu Yazı Gönderi. 08.10.2020

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ’’Ortaöğretim Kurumlarında Yüz Yüze Eğitim’’ Konulu Yazı Gönderi. 08.10.2020
08.10.2020
706
A+
A-

Ortaöğretim Kurumlarında Yüz Yüze Eğitim

Yazının pdf halini indirmek için TIKLAYINIZ.

İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) 12.03.2020 tarihli ve 84037561-821.05-E.5339784 sayılı yazımız.

c) 18.09.2020 tarihli ve 83203306-10.07.02-E.13044945 sayılı yazımız.
Bilindiği üzere 2020-2021 ders yılı 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla başlamış ve
ortaöğretim kurumlarında 31 Ağustos-09 Ekim 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim
programı uygulanmıştır. Salgın sürecinin ülkemizdeki seyri dikkate alınarak Bakanlığımızın
planlamaları doğrultusunda, farklı tür ve kademelerdeki eğitim kurumlarımızda kademeli
olarak yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesi kararı alınmış ve buna göre 12 Ekim 2020
Pazartesi gününden itibaren ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile
12 nci sınıflarında, belirlenen kurallar dâhilinde yüz yüze eğitime geçileceği kamuoyuna
açıklanmıştır.
İlgi (a) Yönetmeliğin “Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe
ilişkin alınması gereken tedbirler”
başlıklı Ek 3 üncü maddesi gereğince aşağıda belirtilen
açıklamalar çerçevesinde Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarının
9 uncu sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile 12 nci sınıflarında yüz yüze eğitime başlanacaktır.
Buna göre resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında;
1. İlgi (c) “Yüz Yüze Eğitime İlişkin Açıklamalar” konulu yazımızın uygulanmasına
devam edilecek olup bununla birlikte öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde
maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve
yönlendirme yapılacak, okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibi yapılarak okulda
gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere “Eğitim
Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”
na
göre gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
2. Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek olup
bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak
belirlenecektir. Bu amaçla bir şube gruplara ayrılabilecek, bu ayrım sonucu oluşan gruplar
ayrıca e-Okul sistemine tanımlanmayacaktır. Uzaktan eğitim sürecinde gruplar tekrar aynı
şubede birleştirilecektir.
3. Okul yönetimlerince, yüz yüze eğitim için, iki gruba ayrılan şubelerden, birinci
gruplar, pazartesi ve salı günleri, ikinci gruplar ise perşembe ve cuma günleri okula gelecek
şekilde planlamalar yapılacaktır. Çarşamba günlerinde ise yüz yüze eğitime ara verilecek,
okulun dersliklerinin ve eklentilerinin genel temizliği kapsamlı şekilde gerçekleştirilecektir.
Belirlenen günlerde, günde 8 saat, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de

10 dakika olarak uygulanacaktır. Ayrıca öğle arası uygulaması yapılmayacaktır.
4. Yüz yüze eğitimde; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve
56 sayılı Kararı uyarınca kabul edilen Haftalık Ders Çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli
ve meslekî derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitim, bunların dışında
kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek ve haftalık ders programı yeni norm ihtiyacı
oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.
5. İlgi (a) Yönetmeliğin “Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları” başlıklı 43 üncü
maddesinin birinci fıkrasında sözü edilen “performans çalışmaları ve proje konuları” zümre
öğretmenlerince belirlenerek öğrencilere verilecektir.
6. Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı
olup bu hususta devam zorunluluğu aranmayacaktır. Ancak eğitim kurumunun öğrencileri
takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze
eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından; Covid-19 salgını
kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna
göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi
gerekecektir.
7. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler; sınıfının konu ve
kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak, Bakanlıkça planlanan,
hazırlanan, konu ve kazanımları belirlenmiş Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden
gerçekleştirilen uygulamalar ile EBA TV üzerinden yürütülen eğitimi takip edecekler ve yüz
yüze eğitime katılan öğrencilerle birlikte eğitim kurumunda gerçekleştirilecek ölçme ve
değerlendirme sınavlarına katılacaklardır.
8. İlgi (b) “Sosyal Etkinlik Müracaatlarının Değerlendirilmesi” konulu yazımızda
belirtilen hususlara uyulmaya devam edilecektir.
Bu kapsamda, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerince
yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin gerekli tedbirler alınarak yerine getirilmesi hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ziya SELÇUK
Bakan

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.