2020 Adaylık Kaldırma Sınavı(AKS) Sonrası İşlemler 28.08.2020

2020 Adaylık Kaldırma Sınavı(AKS) Sonrası İşlemler 28.08.2020
31.08.2020
306
A+
A-

2020 Adaylık Kaldırma Sınavı(AKS) Sonrası İşlemler 28.08.2020

Yazının pdf halini indirmek için TIKLAYINIZ.

Aday öğretmenlik iş ve işlemleri ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yönetmelik doğrultusunda
Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup 01 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan AKS
Kılavuzu doğrultusunda aday öğretmenler, 26 Temmuz 2020 tarihinde Adaylık Kaldırma
Sınavına (AKS) tabi tutulmuş ve 18 Ağustos 2020 tarihinde sınav sonuçları duyurulmuştur.
Bu kapsamda;
1-Sınav sonucunda “Başarılı” olan adaylar için -ilgi (b) Yönetmelik hükümleri
gereği- sınav ilan tarihi olan 18 Ağustos 2020’un adaylık tamamlama tarihi olarak kabul
edilmesi,
2-Sınav sonucunda “Başarısız” olan aday öğretmenler hakkında, ilgi (a) Kanunun
43. Maddesinin 7.fıkrası “..sınavdan başarılı olamayan aday öğretmenler il içinde veya
dışında başka bir okulda görevlendirilerek bir yılın sonunda 6. fıkrada belirtilen
değerlendirmeye tekrar tabi tutulurlar.” hükmüne göre işlem yapılması,
3-Sınav sonucu “Girmedi” veya “Başvurmadı” olarak belirtilen aday öğretmenlerin
sınava katılmama mazeretlerinin İl Millî Eğitim Müdürlüklerince incelenerek yasal mazereti
kabul edilenlere ilgi (b) Yönetmeliğin 19. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince “Sınava girmeye
hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri nedeniyle sınava
katılamayanlar, göreve başlamalarından sonraki ilk sınava alınır.” hükmü doğrultusunda
mazeretli dönem atlatma işlemi yapılması, mazereti bulunmayan ya da mazereti kabul
edilmeyenlere ise 2. maddede belirtilen “Başarısız” hükümlerinin uygulanması ve Genel
Müdürlüğümüze bilgi verilmesi,
4-Sınav sonrası yapılması gerekli iş ve işlemlerin, MEBBİS Aday Performans
Değerlendirme Modülüne ivedilikle işlenerek adayların özlük işlemlerinde aksamaya neden
olunmaması hususlarında;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Doç. Dr. Adnan BOYACI
Bakan a.
Genel Müdür

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.